• Yearly Archives: 2017

    Cách xử lý nước thải công nghiệp hiệu quả nhất

    Với thông số ô nhiễm BOD, COD, TSS, Nitơ tổng cao, bùn phát sinh nhiều và khả năng lắng thấp, khi xử lý, cần chú ý...