• Monthly Archives: October 2021

  CÔNG NGHỆ AAO & VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

  Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý BOD, COD, TSS, Nitơ trong nước thải. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.

  QUY TRÌNH ỨNG DỤNG VI SINH XỬ LÝ MÙI HÔI BÃI RÁC

  Loại bỏ mùi hôi tại các hố ga trên đường ống thoát nước thải, kiểm soát mùi hôi của phân, nước tiểu

  Xử Lý Nước Thải Siêu Thị Bằng Công Nghệ AO như thế nào?

  Là công nghệ tiên tiến hiện nay và được ứng dụng chủ yếu trong xử lý nước thải sinh hoạt.

  ỨNG DỤNG VI SINH BIOCLEAN XỬ LÝ BOD, COD, TSS TRONG NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CAFE BẰNG CÔNG NGHỆ KỴ KHÍ

  Cách xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, TSS vượt ngưỡng hơn so với tiêu chuẩn cho phép?