Cách xử lý nước thải công nghiệp hiệu quả nhất
Rate this post

 

Đặc tính chung: Nước thải công nghiệp có các thông số ô nhiễm BOD, COD, TSS, Nitơ tổng cao. Bùn phát sinh nhiều và khả năng lắng thấp. Phát sinh mùi hôi và hệ thống phải thường xuyên phải khởi động lại vi sinh do đầu vào không ổn định, các chỉ số ô nhiễm cao và biến động bất thường, quá trình sinh học bị ảnh hưởng nhiều bởi hóa chất từ quá trình sản xuất

Xử lý nước thải

– Xử lý BOD, COD, TSS trong nước thải: Sử dụng kết hợp ACF-32 và ACF AD Activator để tăng cường hiệu quả tối ưu. Đảm bảo BOD, COD, TSS (mg/l) đạt quy chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT.

– Xử lý Nitơ trong nước thải: Sử dụng kết hợp ACF-32 và ACF Nitro Activator. Đảm bảo hàm lượng Nitơ tổng (mg/l) đạt quy chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT.

–  Giảm hiện tượng chết do vi sinh bị shock tải và ổn định hệ thống

Liều lượng sử dụng tùy thuộc vào lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải. Liên hệ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Bài Viết Liên Quan