Giải quyết vấn đề bùn dư mà không phải hút bỏ định kỳ
Rate this post

Về vấn đề giảm bùn từ bể tự hoại, hiện nay chúng tôi đang có các sản phẩm Bioclean ACF-32 sử dụng kêt hợp Bioclean ACF AD Activator để đạt kết quả tối ưu cho các phân hủy cặn tại bể tự hoại.

Bioclean ACF-32 là sản phẩm đa ngành, chứa nhiều loại vi sinh hỗn hợp như hiếu khí, kỵ khí, dị dưỡng, tự dưỡng, quang năng… được sử dụng trong nhiều môi trường sinh học

Bioclean ACF AD Activator là sản phẩm mới nhất bao gồm các chủng vi khuẩn bacillus, vi khuẩn kỵ khí chuyên biệt… được sử dụng để thúc đẩy mạnh quá trình phân hủy cặn, bùn, chất hữu cơ… trong môi trường kỵ khí (môi trường bể tự hoại là kỵ khí) từ đó giảm lượng cặn/bùn trong bể tự hoại.

Sử dụng bộ đôi sản phẩm ACF-32 và ACF AD Activator là phương pháp giảm bùn cặn bằng biện pháp sinh học hiệu quả (giảm từ 40 – 70%), không gây độc hại cho môi trường và hướng đến sự an toàn cho hệ sinh thải.

Ngoài ra, sử dụng các sản phẩm vi sinh của chúng tôi còn rất tốt cho hệ thống xử lý nước thải ở phía sau bể tự hoại. Các vi sinh hiếu khí có trong sản phẩm sẽ không được kích hoạt tại môi trường kỵ khí, tuy nhiên khi gặp môi trường thuận lợi các vi sinh này sẽ “thức tỉnh” và phát triển giúp tăng cường hiệu quả xử lý của các bể này.

Bài Viết Liên Quan