• AQUACLEAN ACF-32

  Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

  AQUACLEAN ACF-SC-MARINE

  Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao

  AQUACLEAN ACF-SC

  Sản phẩm chuyên dùng cho nước thải khó phân hủy

  AQUACLEAN ACF-SA

  Giảm bùn trong hệ thống xử lý nước thải

  Vi sinh khử mùi hôi AQUACLEAN OC

  Vi sinh kiểm soát và khử mùi hôi bằng phương pháp sinh học đạt hiệu quả cao và nhanh.

  AQUACLEAN AD ACTIVATOR

  Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí

  AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR

  Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.