• Slider
  Home Sản phẩm Vi sinh xử lý chất thải

  Vi sinh xử lý chất thải

  BIOCLEAN ACF-32

  Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

  BIOCLEAN ACF OC

  Vi sinh kiểm soát và khử mùi hôi bằng phương pháp sinh học đạt hiệu quả cao và nhanh.

  BIOCLEAN ACF AD ACTIVATOR

  Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí