• Slider
  Home Sản phẩm Vi sinh xử lý chất thải

  Vi sinh xử lý chất thải

  AQUACLEAN ACF-32

  Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

  AQUACLEAN ACF-SC

  Sản phẩm chuyên dùng cho nước thải khó phân hủy

  Vi sinh khử mùi hôi AQUACLEAN OC

  Vi sinh kiểm soát và khử mùi hôi bằng phương pháp sinh học đạt hiệu quả cao và nhanh.

  AQUACLEAN AD ACTIVATOR

  Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí