• Slider
  Home Sản phẩm Vi sinh xử lý môi trường

  Vi sinh xử lý môi trường

  AQUACLEAN ACF-32

  Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

  AQUACLEAN ACF-SC-MARINE

  Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao

  Vi sinh khử mùi hôi AQUACLEAN OC

  Vi sinh kiểm soát và khử mùi hôi bằng phương pháp sinh học đạt hiệu quả cao và nhanh.

  AQUACLEAN AD ACTIVATOR

  Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí