• Slider
  Home Sản phẩm Vi sinh xử lý môi trường

  Vi sinh xử lý môi trường

  BIOCLEAN ACF OC

  VI SINH XỬ LÝ MÙI HÔI bằng công nghệ sinh học

  BIOCLEAN ACF NITRO ACTIVATOR

  Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.

  BIOCLEAN ACF SA

  Giảm bùn trong hệ thống xử lý nước thải

  BIOCLEAN ACF AD ACTIVATOR

  Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí

  BIOCLEAN ACF SC MARINE

  Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao

  BIOCLEAN ACF-32

  GIẢM NHANH BOD, COD, TSS nước thải đa ngành