• Slider
  Home Sản phẩm Vi sinh xử lý mùi hôi

  Vi sinh xử lý mùi hôi

  BIOCLEAN ACF-32

  GIẢM NHANH BOD, COD, TSS nước thải đa ngành

  BIOCLEAN ACF NITRO ACTIVATOR

  Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.

  BIOCLEAN ACF OC

  VI SINH XỬ LÝ MÙI HÔI bằng công nghệ sinh học