• Slider
  Home Sản phẩm Vi sinh xử lý Nitơ

  Vi sinh xử lý Nitơ

  AQUACLEAN ACF-32

  Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

  AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR

  Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.