• Slider

    AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR

    Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.

    AQUACLEAN ACF-32

    Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải