• Home Tags Giảm ni tơ tổng cao trong nước thải

    Tag: giảm ni tơ tổng cao trong nước thải

    BIOCLEAN ACF NITRO ACTIVATOR

    Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.