• Home Tags Hàm lượng cod trong nước thải

  Tag: hàm lượng cod trong nước thải

  Tiêu chí lựa chọn vi sinh xử lý nước thải tốt nhất

  chọn vi sinh xử lý nước thải chất lượng tốt, giúp đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường nhưng với chi phí hợp lý nhất cho doanh ngh

  BIOCLEAN ACF-32

  GIẢM NHANH BOD, COD, TSS nước thải đa ngành

  BIOCLEAN ACF SC MARINE

  Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao