• Home Tags Phương pháp xử lý cod

  Tag: phương pháp xử lý cod

  Tiêu chí lựa chọn vi sinh xử lý nước thải tốt nhất

  chọn vi sinh xử lý nước thải chất lượng tốt, giúp đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường nhưng với chi phí hợp lý nhất cho doanh ngh

  BIOCLEAN ACF-32

  Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

  BIOCLEAN ACF SC MARINE

  Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao