• Home Tags Vi sinh giảm ni tơ tổng

    Tag: vi sinh giảm ni tơ tổng

    BIOCLEAN ACF NITRO ACTIVATOR

    Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.