• Home Tags Vi sinh phan huy ky khi

    Tag: vi sinh phan huy ky khi

    Nhiều khách hàng quan tâm về lợi ích tăng sinh khối của chế phẩm AD

    AD là chế phẩm vi sinh được nhà sản xuất Mỹ phân lập trong xử lý nước thải sinh hoạt, với hiệu lực và mật độ vi sinh rất cao.

    BIOCLEAN ACF AD ACTIVATOR

    Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí