• Home Tags Vi sinh xu ly ky khi

    Tag: vi sinh xu ly ky khi

    ỨNG DỤNG VI SINH BIOCLEAN XỬ LÝ BOD, COD, TSS TRONG NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CAFE BẰNG CÔNG NGHỆ KỴ KHÍ

    Cách xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, TSS vượt ngưỡng hơn so với tiêu chuẩn cho phép?