• Home Tags Vi sinh xử lý ni tơ trong nước thải

    Tag: vi sinh xử lý ni tơ trong nước thải

    BIOCLEAN ACF NITRO ACTIVATOR

    Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.