• Home Tags Vi sinh xử lý nước thải chế biến thủy hải sản

    Tag: vi sinh xử lý nước thải chế biến thủy hải sản

    BIOCLEAN ACF SC MARINE

    Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao