• Home Tags Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

    Tag: xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

    AQUACLEAN ACF-32

    Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

    AQUACLEAN ACF-SC-MARINE

    Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao