• Home Tags Xử lý nước thải cod cao

    Tag: xử lý nước thải cod cao

    BIOCLEAN ACF-32

    Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

    BIOCLEAN ACF SC MARINE

    Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao