• Home Tags Xử lý nước thải cod cao

    Tag: xử lý nước thải cod cao

    BIOCLEAN ACF-32

    GIẢM NHANH BOD, COD, TSS nước thải đa ngành

    BIOCLEAN ACF SC MARINE

    Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy và có độ mặn cao