• Home Tags Xu ly nuoc thai sinh hoat

    Tag: xu ly nuoc thai sinh hoat

    Nhiều khách hàng quan tâm về lợi ích tăng sinh khối của chế phẩm AD

    AD là chế phẩm vi sinh được nhà sản xuất Mỹ phân lập trong xử lý nước thải sinh hoạt, với hiệu lực và mật độ vi sinh rất cao.