Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Rousínov – Cộng Hòa Czech
Rate this post

Ngoài xử lý tại Việt Nam thì các sản phẩm của công ty cũng được nhiều nước sử dụng để xử lý nước thải tại nước họ và cho những kết quả rất tốt.

Và đây là kết quả xử lý nước thải tại Cộng Hòa Czech rất thành công.

CARROUSEL – RACE TACK – SYSTEM

  • Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF32 đã cải thiện giảm BOD và COD xuống 68%, và rất hiệu quả khi loại bỏ được tổng lượng nitơ ô nhiễm 61%
  • Hệ thống được thiết kế để tạo ra bể hiếu khí để loại bỏ BOD và thực hiện ni trát hóa, chảy vào bể anoxic để khử Nitơ …
  • Giảm bùn từ 240 ml / g xuống còn 130, cải thiện đáng kể tính chất lắng xuống tới 64% và giảm ổn định lượng chất hữu cơ có trong bùn.

 

Bài Viết Liên Quan