Xử lý ni tơ sau biogas tại trại heo – Đồng Nai
Rate this post

Yêu cầu xử lý Ni-tơ sau Biogas

  • Nitơ đầu vào sau Biogas: 622 mg/l
  • Khi xử lý bằng vi sinh xử lý nitơ ACF Nitro Activator + vi sinh xử lý nước thải  ACF-32 : TN đầu ra đạt 97 mg/l

Hiệu quả xử lý đạt 85%

Bài Viết Liên Quan